21 Nisan 2018 tarihinde MEB tarafından yapılan 2018 Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına dair Aksaray Valiliği kesin yazılı sınav sonuç listeleri başlıkları itibariyle ekte yer almıştır.
 
 
2018 Yılı Görevde Yükselme Ve Ünvan Değişikliği Sözlü Sınavları 19 Temmuz 2018 Tarihinde Yapılacaktır. Katılım Listeleri Ektedir.
 
1- 2018 Yılı Görevde Yükselme  Sınavı Unvanlarına Ait Sözlü Sınav Tarihleri
2- Yazı işleri Müdürü
3- Nüfus Müdürü
4- Şef
5- Veri Hazırlam Kontrol işletmeni
 
 
Görevde Yükselme Sınavına Tabi Ünvanlar:
 
1- YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
2- NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ
3- ŞEF
4- VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ