AKSARAY İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
 
 
 
 
 
Kurum Adı: Aksaray İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü

Amirin Adı Soyadı: 

Kurum Adresi: Aksaray Valiliği Ek-3 Hizmet Binası Sanayii Kavşağı 68100 Merkez / AKSARAY

Web Adresi: http://www.nvi.gov.tr

Telefon: 0 (382) 505 00 16 - 0 (382) 505 00 17
 

E-Mail:

Açıklama:
 
_____Bireyin doğumundan ölümüne kadar hayatında toplum açısından önem arz eden ve hukuki sonuçlar doğuran her türlü olay ve hukuki işlemlerle, nüfus hareketlerine ve kişiye ilişkin bilgilerin istatistiki amaçlarla toplanmasına, kütüklere geçirilmesine, korunmasına, gerektiğinde tasnif edilerek değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin tümüne NÜFUS HİZMETİ denir.
_____Kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medeni durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait olan hukuki olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılması, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması, nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesini sağlamaktır.

Ayrıntılı bilgi için: www.nvi.gov.tr
Alo Nüfus           : 199

Güncel nüfus sayım sonuçları için: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr