Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı
-Bağımlılıkla mücadele için strateji belirlenecek eylem planı hazırlanacak
-Vali Aykut Pekmez: “Devlet olarak, anne baba olarak bağımlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.”
 
Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.
09.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulduğu belirtilerek ilgili genelgede belirtilen çalışma usul ve esaslar çerçevesinde teknik çalışma guruplarının oluşturulacağı, mücadelenin daha etkin halde yapılması için kurumlararası işbirliği ve koordinasyon sağlanarak temel stratejilerin belirlenerek eylem planlarının hazırlanacağı bildirildi.
Vali Aykut Pekmez; Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu’nun il ve ilçelerde kamu kurumları, spor kulüpleri dernekler ve cemiyetlerden oluşan STK’lar ile akademisyenlerin de içerisinde bulunduğu İl Koordinasyon Kurulları’nı kurduğunu, bu aşamada bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu olarak yapılmasının hedeflendiğini söyledi. 
Son 50 yılda dünyada nüfus yapısı ile birlikte yaşam tarzının çok değiştiğin kaydeden Vali Pekmez: “Biz de geleneklerimize ne kadar bağlı olsak da bu değişimden nasibimizi aldık. Nüfusumuz şehirleşiyor. Bu, yaşam tarzımızı değiştiriyor. Teknoloji ile beraber bağımlılık yapıcı maddelere ulaşma ve bu maddelerin çeşidi de artıyor. Değişen yaşam tarzı gençlerimizi tehdit ediyor. Devlet olarak anne-baba olarak bağımlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor.” dedi.
Bağımlılık yapıcı maddeler ve mücadelede strateji belirlenmesi ve eylem planı hakkında katılımcıların görüşlerinin değerlendirildiği toplantıda mücadele etkinliğinin arttırılmasına yönelik görüş alışverişi yapıldı.
Vali Aykut Pekmez uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığı ile mücadele için teknik çalışma gruplarının oluşturulacağını belirterek; yapılacak çalışma sonunda önerilerin değerlendirilerek çalışma gruplarının raporları doğrultusunda eylem planı hazırlanacağını, Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda etkin mücadele için bu planların görüşülerek karara bağlanacağını ve uygulamaların sonuç alacak şekilde takiplerinin yapılacağını kaydetti.
 
Toplantıya; Başbakanlık genelgesi doğrultusunda belirlenen kamu kurumları müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.