Yaşar OFLAZ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 


 
 
İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Basının İzlenmesi ve Basınla İlişkiler
Basın ve Halkla İlişkiler il Müdürlüğü olarak, ilimizde yayın yapan  2 yerel televizyon ile yine yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte yayın yapan gazete ve dergilerde yer alan/yayınlanan; Valilik, Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili tüm haber, yorum ve köşe yazıları sürekli ve düzenli bir şekilde izlenerek, Sayın Valimizin uygun gördükleri yayın konularında gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra, yayın yapan gazete, dergi ve televizyonlara gerekli bilgi ve açıklamalar gönderilmektedir.
Gazete ve dergilerin izlenmesi amacıyla, günlük olarak Valiliğimize ulaşan tüm gazete ve dergiler tarandıktan sonra, Sayın Valiye sunulması uygun görülen haberler kupür halinde, öğleden önce Makam`a sunulur. Kupür haline getirilen haberler, daha sonra konuları ve tarih sırasına göre arşivlenerek saklanır.
Devlet büyüklerimizin ilimizi ziyaretleri ve ilimizdeki programları ile Sayın Valimizin programında yer alan ve Sayın Vali tarafından uygun görülen programlar basın-yayın organlarına duyurularak, basın mensuplarının programları izlemeleri sağlanır. Basın mensuplarına yardımcı olmak amacıyla, uzak yerlerdeki programları izleyebilmelerini sağlamak amacıyla, basın mensupları için araç kaldırılır.
Müdürlüğümüzde görevli  fotoğrafçının çektiği görüntüler arşivlenerek saklanır.
Basın mensuplarının her hangi bir nedenle izleyemedikleri etkinliklerin fotoğraf ve video görüntüleri istekleri halinde basın-yayın organlarına verilir.
Valilik Makamının programları, Valilik çalışmaları, İl Özel İdaresinin yatırımları. Kaymakamlıklar ile Kamu Kuruluşlarının yatırım çalışmaları ve faaliyetleri değerlendirilerek Basın Bülteninin yazılması ve Basın Kuruluşlarına dağıtımı yapılmaktadır.

 
Halkla İlişkiler
Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın Valiliğe yönlendirdiği vatandaşların maddi yardım, iş isteği, imar iskan problemleri ve muhtelif sorunlarını içeren dilekçelerinin ilgili kurumlara yazılıp sonuçlandırılması ve sonucundan vatandaşın bilgilendirilmesinin sağlanması ve Başbakanlık Makamına bilgi verilmesi, Valilik Makamına ve Halkla İlişkiler bürosuna vatandaşların yaptığı yazılı şikayet, ihbarlar ve istekleriyle ilgili dilekçelerin, ilgili yazışmaların, özellikle vatandaşların dilekçe kullanma haklarına saygı gösterilerek günü gününe yapılması sağlanmakta, takibin her safhasında gerek yazı, gerekse telefonla bilgi verilmektedir.
 
Bilgi Edindirme Kanunu Uygulaması
              Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmektedir. Baş vuran vatandaşların müracaat formları kabul edilmekte talepleri yönünde çalışmalar ve gerekli takipler yapılarak sonuçtan vatandaşlar bilgilendirilmektedir

Yukarıda belirtilen görevlerin yanı sıra, değişik yasalarla Müdürlüğümüze verilen diğer
görevler şunlardır :
  • ALO 150 BİMER Doğrudan Başbakanlık Biriminin çalışmalarının yürütülmesi,
  • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’la verilen görevler.
  • İl Merkezi ve  ilçelerde yayınlanan ve resmi ilan yayınlama yetkisine sahip veya bekleme süresine tabi olan gazetelere ilişkin yasal düzenleme ve uygulama esasları,
  • Halk Günü uygulamaları ve sayısal veriler,
  • Sayın Vali ile ilimizi ziyaret eden devlet büyüklerinin basın-yayın organlarına verilen programları.

İLETİŞİM 
Tel         : 0 (382) 213 50 20 -2101
Telefax : 0 (382) 214 07 65
e-posta : basin@aksaray.gov.tr

Adres: Aksaray Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hükümet Meydanı 68100 AKSARAY