İl Etik Komisyonu Üyeleri 
 
13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesi  gereği; Valilik Makamından alınan 19.09.2005 tarih ve 273 sayılı Onay ile Vali Yardımcısı başkanlığında İl Müftüsü, İl Defterdarı ve İl Milli Eğitim Müdüründen oluşan Aksaray Valiliği Etik Komisyonu oluşturulmuştur.      
 
 
 
 
.
Adı Soyadı
Ünvanı
Görevi
1
Kubilay ANT       
Vali Yardımcısı
Komisyon Başkanı
2
Cemalettin BAL
İl Müftüsü
Üye
3
Uğur ARSLAN
İl Defterdarı
Üye
4
Hacı Ömer KARTAL
İl Milli Eğitim Müdürü
Üye
 
 
        
 
 
 
 
Komisyonun sekreteryası, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.