İL GENEL MECLİSİ BASIN BÜLTENİ
 
TARİHİ          : 01-07 Şubat 2018 tarihleri arasında
YERİ              : İl Genel Meclis Toplantı Salonu
 
Yoklama alındı ve yeter sayı sağlandı.
 
İL GENEL MECLİSİ KARAR LİSTESİ
 
KARAR NO
KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU                                                     
35
01.02.2018
694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sultanhanı İlçesine İlçe Özel İdare Müdürlüğünün Kurulması ve Kadro İhdas Cetvelinde (Memur) gösterilen kadronun ihdas edilmesi
36
01.02.2018
Köy Yolları Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım işlerinde kullanılmak üzere 30.000.000,00.-TL borçlanma yapmak için Genel Sekretere yetki verilmesi
37
01.02.2018
696 sayılı KHK’nin 127. maddesinde yer alan düzenlemeyi yerine getirebilmesi amacıyla idaremiz bünyesinde “Aksaray İl Özel İdaresi Personel Limited Şirketi” adı altında 200.000,00.-TL sermayeli ve idaremizin tek hissedar olduğu bir Limited Şirketi kurulması
38
02.02.2018
İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Bütçesindeki Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İçmesuyu Yapım Giderleri harcama kalemine ayrılan ödenekten 9.440,00-TL ödeneğin alınarak Ortaköy İlçesi Namlıkışla Köyü İçmesuyu Su Sondajı için Ortaköy Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına aktarılması
39
02.02.2018
Aksaray İli Merkez İlçe Gökçe Köyünde 147 ada 1038 parsel nolu taşınmaz üzerine “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Lokanta, Günübirlik Tesis vb.)” kurmak amacı ile hazırlanan imar planı paftaları
40
02.02.2018
Aksaray İli Merkez İlçe Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu ek binaya genel bakım onarım ve çevre düzenlemesinin yapılması
41
02.02.2018
2018 Yılından geçerli olmak üzere İl Özel İdaresi ile Yetkili Sendika arasında yapılacak olan Sosyal Denge Sözleşmesi Yapmak için Aksaray Valisine yetkisi verilmesi
42
02.02.2018
Aksaray İli sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait “Merkez İlçede 126 adet, Eskil İlçesinde 70 adet, Gülağaç İlçesinde 63 adet, Güzelyurt İlçesinde 2 adet, Ortaköy İlçesinde 2 adet ve Sarıyahşi İlçesinde 4 adet” taşınmazların satılması
45
05.02.2018
Aksaray İli Gülağaç İlçesi Kızılkaya Köyünde bulunan futbol sahasının etrafının tel örgüyle çevrilmesi
46
05.02.2018
Aksaray İli Merkez İlçe Gazipaşa İlk ve Ortaokulu Kapalı Spor Salonuna bakım onarım yapılması
47
05.02.2018
İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılı Bütçesinde Tarım Hizmetlerine ayrılan 300.000,00-TL ödeneğin gerçekleşme oranının ve nerelere harcandığının araştırılması
48
05.02.2018
Aksaray İli Sarıyahşi İlçesine Huzurevi yapılması
49
05.02.2018
Aksaray İli Ağaçören İlçesi Sarıağıl-H.Ahmetli Davutlu Köyü arası 6 km yolun İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yol Yapım Programına alınması
50
06.02.2018
İl Özel İdaresi 2018 Yılı ücret tarifeleri
51
06.02.2018
Aksaray İli Gülağaç İlçesi Akmezar Köyüne çocuk oyun parkı yapılması
52
06.02.2018
Aksaray İli Gülağaç İlçesi Camiliören Köyüne park bahçe ve sosyal tesis yapılması
53
06.02.2018
Aksaray İli Merkez İlçe Ağzıkarahan Köyünün eksik ve yetersiz olan içmesuyu sıkıntısının giderilmesi ve şebeke hattında sık sık meydana gelen patlakların ve arızaların onarılması
54
06.02.2018
Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Yaprakhisar Köyü Akçakale ve köy içi bağları mevkilerinde bulunan arazilerin sulanmasında kullanılmak üzere kapalı sulama sistemi yapılması
56
06.02.2018
İl Genel Meclisimizin 02.01.2018 tarih ve 2018/07 sayılı kararında Merkez İlçe ve 6 İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetinin 2018 Yılı faaliyet döneminde görev yapmak üzere hayırsever üyeler belirlenmiş olup Ortaköy İlçesinden Asil Üye olarak 2. sırada seçilen Ahmet DURMAZ’ın üyeliğinin iptal edilerek yerine Ahmet DARILMAZ’ın seçilmesi
63
07.02.2018
Aksaray İli Merkez İlçe Bebek Köyünde 1259 parsel numaralı mülkiyeti Akbulut Çelik Yapı Tarım Metal İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait tarla vasıflı taşınmaz üzerine “Tarımsal Tesis ve Depolama Alanı” kurmak amacı ile hazırlanan imar planı paftaları
64
07.02.2018
İl Özel İdaresi lehine açılan davaların takibi ve gerektiğinde hukuki mütalaada bulunmak ve Kurumumuz icra takip işlemlerinin aksamaması için, Aksaray Barosuna kayıtlı bir avukat ile 2018 yılı içerisinde sözleşme imzalanması ve Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen Asgari Ücret tarifesine göre KDV dâhil aylık brüt avukatlık ücretinin belirlenmesi