İL GENEL MECLİSİ BASIN BÜLTENİ
 
TARİHİ          : 03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında
YERİ              : İl Genel Meclis Toplantı Salonu
 
Yoklama alındı ve yeter sayı sağlandı.
 
KARAR NO
KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU                                                    
180
04.07.2017
Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Alanyurt Köyünde çilek yetiştiriciliğinin artırılması için çilek ekim ve karıklama makinesi alınması
181
04.07.2017
Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyünde 2652 parselde kayıtlı mülkiyeti Panel Enerji A.Ş.’ye ait Güneş Enerji Üretim ve İletim Tesisi Alanı vasıflı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” amaçlı imar planı değişikliği
182
04.07.2017
Aksaray İli Merkez İlçe Bebek Köyünde kain, tapunun 1279 parselde kayıtlı, mülkiyeti Kaplan Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.’ye ait Güneş Enerji Üretim ve İletim Tesisi Alanı vasıflı taşınmaz üzerinde “Trafo Alanı” amaçlı imar planı değişikliği
183
04.07.2017
Ihlara Teknik Mesleki Anadolu Lisesi öğretmen lojmanının bakım onarımının yapılarak pansiyona çevrilmesi
185
05.07.2017
Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Belisırma Köyü Çorak Mevkiindeki eski hamam ve aynı bölgede değişik yerlerde çıkan sıcak suyun araştırılarak değerlendirilmesi
186
05.07.2017
Aksaray İli Ortaköy İlçemize bağlı beldelikten düşen köylerdeki taş ihtiyaçlarının belirlenmesi
187
06.07.2017
İl Özel İdaresi tarafından daha önceki yıllarda yapılarak Hırkatol Grup Köyleri Su Birliğine devredilen içmesuyu şebeke hattının ve su deposunun incelenmesi
195
07.07.2017
Aksaray İli Valilik Hizmet Binasına Dış Cephe Aydınlatması yapılması için Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün ilgili harcama kaleminden 65.000,00-TL ödeneğin alınarak Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına aktarılması
196
07.07.2017
İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Bütçesindeki Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü İçmesuyu Yapım Giderleri harcama kalemine ayrılan ödenekten 46.610,00-TL ödeneğin alınarak Gülağaç İlçesi Camiliören Köyü İçmesuyu Su Sondajı için Gülağaç Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına aktarılması
197
07.07.2017
Aksaray İli Sultanhanı Belediyesi mücavir alanı içinde Botaş Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisine ve vatandaşlarımızın tarlalarına gitmek için kullandığı İl Özel İdaresi Yol Ağında bulunan 11 km’lik yolun yapılması için Sultanhanı Belediye Başkanlığı ile ortak çalışma yapmak üzere ihtiyaç duyulan ödeneği belirlemek ve bu amaçla protokol yapılması
198
07.07.2017
İl Genel Meclisi Üyesi Muammer TÜZÜN’ün Yurtdışı İzin Talebi