İL GENEL MECLİSİ BASIN BÜLTENİ
 
TARİHİ          : 12 Haziran 2018 Salı Günü Olağanüstü Toplantı
YERİ              : İl Genel Meclis Toplantı Salonu
 
Yoklama alındı ve yeter sayı sağlandı.
 
İL GENEL MECLİSİ KARAR LİSTESİ
 
KARAR NO
KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU                                                     
160
12.06.2018
Valilik Makamı tarafından havale edilen İl Özel İdaresinin (Yol ve Ulaşım Müdürlüğü) 07.06.2018 tarihli ve 4355 sayılı yazıları ile Köy Yolları Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım işlerinde ihtiyaç duyulacak ödeneğin 2018 mali yılı bütçesinden karşılanması, karşılanamaması halinde, Valiliğimizce 14.000.000,00.-TL iç borçlanma yapmak için Genel Sekretere yetki verilmesi