İL GENEL MECLİSİ BASIN BÜLTENİ
 
TARİHİ          : 02-08 Ocak 2018 tarihleri arasında
YERİ              : İl Genel Meclis Toplantı Salonu
 
Yoklama alındı ve yeter sayı sağlandı.
 
İL GENEL MECLİSİ KARAR LİSTESİ
 
KARAR NO
KARAR TARİHİ
KARARIN KONUSU                                                     
01
02.01.2018
İl Genel Meclisimizin 2017 Yılında yapılması zorunlu olan tatil yapılmayarak kanuna aykırı olarak 12. Ayda da çalıştığından dolayı 2017 Yılı Aralık ayında (01-07.12.2017 tarihleri arasında) almış olduğu kararların elektronik sisteme girilemediğinden 27 adet kararın ve meclis toplantılarının iptal edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
02
02.01.2018
İl Özel İdaresinde ihtiyaca binaen kadro karşılığı sözleşmeli olarak 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süreyle 6 adet inşaat mühendisi, 5 adet mühendis, 2 adet harita mühendisi, 1 adet elektronik mühendisi, 1 adet maden mühendisi, 1 adet topograf, 2 adet harita teknikeri ve 1 adet avukatın tam zamanlı olarak çalıştırılmasına ait raporun görüşülerek karara bağlanması
07
02.01.2018
Merkez İlçe ve 6 İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetinin 2018 Yılı faaliyet döneminde görev yapmak üzere hayırsever üye seçilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
11
03.01.2018
Aksaray İl Özel İdaresi tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması ve kadro tıkanıklığının giderilebilmesi için (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli (Memur) ve (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde (Memur) gösterilen kadroların ihdas edilmesi
12
03.01.2018
raporu ile Aksaray İli Merkez İlçe Yuva Köyünde yapılacak olan iskan evleri için 157/1 ve 158/1 parsel numaralı taşınmazlarda “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlı alanın “Konut Alanı” olarak değiştirilmesi için hazırlanan imar planı değişikliği
13
03.01.2018
Aksaray İli Merkez İlçe Armutlu Köyünde 2568 parsel numaralı mülkiyeti idaremize ait alanda “Park Alanının Yer Değiştirilmesi” ile ilgili hazırlanan imar planı değişikliği
14
04.01.2018
Aksaray İli Merkez İlçesi Yapılcan-Darıhüyük arasındaki yolun İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yol Yapım Programına alınarak yapılması
15
04.01.2018
Aksaray İli Güzelyurt İlçesi ile Selime Kasabası arasındaki 420 metre bağlantı yolunun İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yol Yapım Programına alınarak yapılması
16
04.01.2018
Aksaray İli Merkez İlçesi Kutlu Köyü-Hamidiye arası bağlantı yolunun İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yol Yapım Programına alınarak yapılması
17
04.01.2018
Aksaray İli Merkez İlçesi Baymış Köyü-E-90 Karayolu bağlantı yolunun İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yol Yapım Programına alınarak yapılması
18
04.01.2018
Aksaray İli Merkez İlçesi Seleciköse-Kazıcık-İsmailağa-Hırkatol-Yeşilova arasındaki yolun genişletilerek İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Yol Yapım Programına alınarak yapılması
19
04.01.2018
Aksaray İli Merkez İlçesi 15 Temmuz Şehit Önder Güzel İmam Hatip Lisesinin dış görünüşünün eski Sema Kolejini anımsattığından boyanması
20
05.01.2018
2018 Yılı Tatil Ayının Belirlenmesi
21
05.01.2018
Denetim Komisyonu Seçimi