Sertif ÖNDER
 
İdare ve Denetim Müdürü
 
 
İDARE VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ