VAKIF MÜDÜRÜ ADI SOYADI    : Şenol MUTLU
KURUMUN
ADI                                        : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
ADRESİ                                : Kılıçarslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı N0:83 Aksaray
E-POSTA ADRESİ              : aksaray.merkez@sydv.org.tr
TELEFON NO                     : 0382 217 55 86
FAKS NO                             : 0382 217 55 87
 
KURUMUN GÖREVLERİ VE VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLER İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ:
 
Aksaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3294 sayılı kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kaynağın ülke çapında ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni olarak dağıtılmak ve bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalarda bulunmak amacıyla 24.07.1986 tarihinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır.
a ) Görevleri
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 3294 sayılı kanunun amacına uygun olarak;
1. Fakrû zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere nakdi ve ayni yardım yapmak,
2. Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişilere yardım yapmak,
3. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için yardım yapmaktır.
4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü kaynaklarıyla yoksullukla mücadele konusunda üretim ve istihdama yönelik;
  • Gelir getirici (Bireysel İş Kurma ve Hayvancılık Projeleri)
  • İstihdam Eğitimi
  • Sosyal Hizmet Projeleri,  hazırlamak ve desteklemek,
 
5. Şartlı Eğitim, Şartlı Sağlık Yardımları
Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımları Programı, Türkiye’de, yoksulluk nedeniyle eğitim ve sağlık alanında sunulan hizmetlerden faydalanamayan muhtaç durumdaki ailelerin nakit transferleri yoluyla bu hizmetlere ulaşmasını hedeflemektedir. Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında;
Yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocuklarının sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptıramayan ve doğumlarını bir sağlık kuruluşunda gerçekleştiremeyen yoksul durumdaki aileleri desteklemeyi hedefleyen nakdi bir sosyal yardım programıdır.
6. Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Nakit Sosyal Yardım Programı
Toplumlarda farklı gruplar yoksulluktan farklı derecelerde etkilenmektedir. Kadınların yoksullukla karşılaşma riskinin göreceli olarak diğer gruplardan daha yüksek olduğu bilinmektedir. Özellikle eşi vefat etmiş kadınların hem çocuklarına bakmak hem de çalışmak zorunda olması gibi sorunlar yoksulluk riskini arttıran önemli nedenlerdendir.
Bu durumlarla karşılaşan kadınlar yoksulluğun en ciddi boyutu olan mutlak yoksulluk sınırında yaşamak zorunda kalmaktadır.
Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım Programı” 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır.
 
7. Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı
Yardım kapsamında askere gitmiş/gidecek olan kişinin, kanunda kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve askerlik dolayısıyla dönemsel yoksulluk riski bulunan, fakir ve muhtaç durumda olduğu Mütevelli Heyet kararıyla tespit edilen resmi nikahlı eşi ve annesi/babası bu yardım programından faydalanabilmektedir.
8. Genel Sağlık Sigortası (GSS)
2006 yılında 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu" ile uygulamaya konulan, ancak 2012 yılına kadar yeşil kartlılar ile kayıt dışı kesimin kapsam dışı bırakıldığı Genel Sağlık Sigortası uygulamasında, 01.01.2012 tarihinden itibaren kapsam dışı bırakılanlar da zorunlu olarak yer almaya başladı.  Söz konusu tarihten itibaren yeşil kart uygulaması sona ererken, yeşil kart vizesi dolanlar ve herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayanların, 01.01.2012 tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir tespiti  için başvuruları alınmaktadır.
9. Yaşlılık Aylığı, Engelli Aylığı (2022 Sayılı Yasa Uygulaması)
2022 sayılı Kanuna göre; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan ve aylık ortalama geliri düşük olan “Muhtaç” Türk Vatandaşlarından, 65 yaşını doldurmuş Yaşlılar ile 18 yaşından büyük Engelliler ve Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış Engelli yakını bulunan kimselere aylık bağlanmaktadır.
10. Yakacak Yardımları
2002 yılından bu yana yürütülmekte olan yoksul ailelere bedelsiz kömür yardımı uygulaması devam etmektedir.
11. Aşevi
Vakfımızca; yaşlı, özürlü, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlarımıza ve sığınma başvuru sahibi yabancı ülke vatandaşlarına günlük sıcak yemek verilmesi amacıyla Aşevi işletilmektedir.
 
VATANDAŞIN HİZMETLERE EN KOLAY VE HIZLI ŞEKİLDE ULAŞIM YOLLARI   :

Kurumun verdiği hizmetlere :
1) www.sosyalyardimlar.gov.tr     web sayfasından
2) Alo 144 Sosyal Yardım Hattı ile. Ücretsiz olarak Alo 144 Sosyal Yardım Hattı ile Genel Müdürlük aracılığı ile yapılan başvurular ve yardımlar hakkına bilgi alınabilmektedir.